zakres 

planowanie12 

zamowienia 

prawo 

zarzad 

 

 

Wszelkie informacje powierzone przez klienta dotyczące klienta i jego spraw objęte są tajemnicą zawodową.

Dane klientów nie są wykorzystywane w celach marketingowych.