zakres 

planowanie12 

zamowienia 

prawo 

zarzad 

 

 

Kancelarię założyła w 2011 roku radca prawny Iwona Marszałek – Kuś, która jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, Filia w Rzeszowie. Iwona Marszałek – Kuś  aplikację radcowską ukończyła w 2011, posiada też dodatkowe wykształcenie tj. kurs z zakresu księgowości, podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne szkolenia zawodowe. Dodatkowym atutem jest ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w pracy przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej grupy kapitałowej złożonej z wielu spółek prawa handlowego a także w przedsiębiorstwie  energetycznym.

Kancelaria stosuje przejrzyste zasady współpracy i godziny pracy dopasowane do potrzeb klientów.

Każdemu klientowi staramy się pomóc poprzez indywidualne podejście do sytuacji klienta poprzedzone dokładnym zbadaniem jego sytuacji prawnej.