zakres 

planowanie12 

zamowienia 

prawo 

zarzad 

 

 

Misją kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw (klientów biznesowych), co zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1870) polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Osobom fizycznym kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach osobistych i majątkowych.

Przedsiębiorcom kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.